Despre Punerea in functiune a centralei (PIF)

Punerea in functiune (PIF) reprezinta o serie de verificari si reglaje, obligatorii conform prescriptiilor tehnice ISCIR, care se fac la finalizarea executiei instalatiei. Nu trebuie confundata cu instalarea propriu-zisa a centralei.

Punerea in functiune este o activitate care are loc in momentul primei utilizari a unui aparat nou, conform prevederilor prescriptiilor tehnice legale (PT A1 din 2010), pentru a se asigura ca aparatul satisface cerintele de functionare in conditii de siguranta .

In vederea efectuarii punerii în functiune, detinatorul/utilizatorul aparatului are obligatia de a pune la dispozitia persoanei juridice autorizate cel putin urmatoarele documente:
a) declaratia prevazuta la art. 8 alin. (3) (Adica: declaratia producatorului aparatelor sau persoanele juridice autorizate pentru instalarea sau montarea aparatelor, dupa caz)
b) instructiunile de instalare, montare, reglare, utilizare si intretinere livrate impreuna cu aparatul, redactate sau traduse in limba romana;
c) avizul privind furnizarea gazelor naturale, unde este cazul;
d) autorizarea instalatiei de alimentare cu gaz petrolier lichefiat, unde este cazul;
e) schema termomecanica a centralei termice avizata de catre RADTI atunci cand este echipata cu cazane avand puterea nominala mai mare de 70 kW.


Punerea in functiune si admiterea functionarii se efectueaza de catre producatorul instalatiilor, de catre persoane juridice autorizate pentru verificari tehnice in utilizare de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre ale UE.
Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
Producatorii care presteaza si activitati de punere in functiune a aparatelor construite de catre acestia, fac exceptie de la cerintele de autorizare.

Punerea/repunerea in functiune si admiterea functionarii se finalizeaza prin:
a) efectuarea verificarilor legale si completarea livretului aparatului, care confirma respectarea prevederilor prescriptiilor tehnice;
b) instruirea detinatorului/utilizatorului, privind functionarea in conditii de siguranta a aparatului si obligativitatea efectuarii verificarilor tehnice periodice conform prescriptiilor tehnice.
In functie de rezultatele obtinute la punerea in functiune, in livretul aparatului se consemneaza:
a) „ADMIS - aparatul poate functiona pana la scadenta urmatoarei verificari, cu obligatia respectarii instructiunilor de instalare, reglare, utilizare si intretinere date de producator si a prevederilor prescriptiilor tehnice”;
b) „RESPINS - aparatul nu indeplineste conditiile de punere in functiune si se interzice functionarea acestuia”.
NOTA: Semnarea livretului aparatului de catre detinator/utilizator semnifica insusirea de catre acesta a obligatiei de a nu utiliza aparatul fara a-l supune verificarii tehnice periodice la 2 ani.
Aparatele verificate se înregistreaza de persoana juridica autorizata in „Registrul de evidenta a aparatelor aflate in supraveghere”


Daca vreti sa aflati mai multe, sau sa ne adresati vre-o intrebare, intrati pe blogul nostru.