Verificarea tehnica periodica a centralelor

- Verificarea tehnica periodica a aparatelor se efectueaza la un interval de 2 ani de catre persoane juridice autorizate.
Verificarile tehnice periodice constau in:
a) verificarea existentei „Livretului aparatului”, aflat la detinator/utilizator;
b) verificarea integritatii aparatului si a mentinerii conditiilor initiale de instalare;
c) activitati de curatare a aparatului, daca este necesar;
d) incercarea la presiune hidraulica la cazane efectuata conform legii, la intervale de 4 ani;
e) verificarea si reglarea instalatiei de ardere in scopul realizarii unei arderi complete, cu eficienta indicata de producator;
f) analiza gazelor arse si verificarea incadrarii valorilor in limitele admise;
g) verificarea functionarii corecte a dispozitivelor de control, reglare si siguranta;
h) efectuarea verificarilor aplicabile in conformitate cu conditiile tehnice prevazute in livretul aparatului precum si in instructiunile producatorului.

Obligatiile si responsabilitatile detinatorilor/utilizatorilor aparatelor

- Detinatorul/utilizatorul de aparate are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a) sa nu permita modificarea datelor stabilite prin instructiunile de instalare/montare;
b) sa nu utilizeze aparate pentru care nu s-a obtinut admiterea functionarii;
c) sa efectueze verificarile tehnice periodice la intervalele stabilite de prescriptiile tehnice;
d) sa nu permita alimentarea altor consumatori din instalatia electrica a aparatului;
e) sa ia masuri corespunzatoare, unde este cazul, astfel incat operatorul RSVTI, precum si personalul instruit, nominalizat in livretul aparatului sa-si poata indeplini in conditii bune sarcinile prevazute.
- Detinatorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente produse prin exploatarea necorespunzatoare a aparatelor.
- In cazul transferului dreptului de proprietate asupra aparatului detinatorul este obligat sa furnizeze aparatul impreuna cu instructiunile date de producator si cu livretul aparatului continand toate inregistrarile.

Repararea si intretinerea centralelor


- Repararea si intretinerea aparatelor se efectueaza de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre ale UE.
- Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
- Producatorii care efectueaza repararea si intretinerea aparatelor construite, fac exceptie de la cerintele de autorizare.
- Pentru activitatile efectuate, persoanele juridice autorizate, care efectueaza lucrari de reparare, intocmesc si elibereaza o declaratie.
- Repararea si intretinerea aparatelor se efectueaza sub supravegherea RSL, cu respectarea instructiunilor producatorului si a documentatiei de reparare.
- Inlocuirea dispozitivelor de siguranta, de control si de reglare se face numai cu produse similare construite de catre producator sau cu produse similare certificate CE.
- Inlocuirea arzatorului se face numai cu arzatoare indicate de catre producatorul aparatului.
- Automatizarea cazanelor aflate in exploatare care nu sunt echipate cu sisteme de automatizare sau modernizarea sistemelor de ardere si de automatizare ale cazanelor si instalatiilor anexe se face pe baza unei documentatii tehnice care respecta cerintele mentionate in prescriptia tehnica specifica sistemelor de automatizare si care este avizata de catre RADTA.


Daca vreti sa aflati mai multe, sau sa ne adresati vre-o intrebare, intrati pe blogul nostru.